واژه ها و تصاویر

 

برای ما زبان خوانده ها، یکی از اولین درس ها این است که جلوی هر کلمه یک "واژه" به عنوان معنی قرار ندهیم بلکه هر کلمه باید اول یک تصویر در ذهن ما ایجاد کند. یعنی وقتی کلمه ای را می شنویم قبل از اینکه بگوییم به چه معناست، ذهنمان باید از تصویر و احساس نسبت به آن کلمه پر شده باشد.

البته این کاری ست که ذهن  همه ما، خود به خود در مورد زبان مادریمان انجام می دهد؛ در ذهن ما واژه ها و تصاویر ناگزیر گره خورده اند...

این همه مقدمه چینی نه برای این بود که بپرسم واژه "کانکس" چه تصویری را در ذهن شما می سازد. این ها برای این بود که بگویم: واژه کانکس در ذهن من گره خورده با تصویر شهدا،  کتابهای شهدا، خاطرات شهدا،...  دلیلش هم شاید واضح باشد برای شما که خود از اهالی کانکس بوده اید!

 دوست دارم یکشنبه ها، اینجا از شهدا بنویسم؛ از  شهدا و بلندترین قله های قلبشان: نماز، ولایت، والدین.

 

1

از یکی از خیابان‌های اهواز می گذشتند که صدای قرائت دعای توسّل  را از خانه ای  شنید* ؛ گفت: «نگه‌دارین بریم دعا.»
گفتند: «ولی ما که صاحبِ این خونه رو نمی‌شناسیم!»
گفت: «ائمه رو که می‌شناسیم.»
پیاده شد و رفت ‌سمت خانه‌ای که صدای دعا از آن می‌آمد.


* شهید احمد عبداللهی

/ 0 نظر / 8 بازدید