یا هادی من استهداء

نگاهی اگر بر ما بیندازی خورشید رد نگاهتان را می گیرد و می‌آید و می‌نشیند توی خانه‌هامان،

چرا که خورشید، آفتابگردان کوچک شماست..نه؛ اصلا خورشید آفتابگردان صفحات جامعه‌ی کبیره است؛این شراب جان بخشی که از آسمان لطف شما بر شوره زار دنیامان باریده،

جامعه را که ورق میزنیم نور می تابد روی صورتهایمان؛

جامعه را که ورق می‌زنیم آرزوهایمان قد می‌کشد که،کاش نزدیک باشیم به آستان شما!

جامعه را که ورق میزنیم یک جور بهجتی توی دلمان راه می‌افتد و می‌آید و از گوشه‌ی پلکهامان سرازیر می‌شود؛

جامعه راکه ورق می‌زنیم دلمان می‌گیرد و دلتنگتان می‌شویم!

این تازه حال ماست که غافلیم از شما!

ما که قرار بود پیچکی باشیم و در نور شما تا خدا قد بکشیم!

حضرت هادی باران هدایتت را بر ما ببار!

آفتاب مهربانیت را بر ما بتابان..

/ 0 نظر / 6 بازدید