از خواستنی های امشب

در قرآن اسم بعضی پیامبران آمده است؛ اسم بعضی غیر پیامبران هم، چه صالح و چه طالح آمده است...این صلحا عاشق حضرت باری هستند...اما حضرت حق، بعضی را خودش هم عاشق است...عاشقی خدا توفیر دارد با عاشقی ما...خدا عاشقی است که حتی دوست ندارد، اسم معشوقش را کسی بداند...به او می گوید، رجل! همین...مرد!...همین... می فرماید و جاء من اقصی المدینة رجل یسعی...جای دیگر می فرماید و جاء رجل من اقصی المدینة یسعی، یعنی این دو تا رجل با هم فرق می کنند...هر دو از دور، از بیرون آبادی، دوان دوان، می آیند...اما اسمشان را حضرت حق نمی آورد...یکی می آید موسای نبی را نجات می دهد...قوم بنی اسرائیل را در اصل نجات می دهد...دیگری هم قومی را از عذاب نجات می دهد...اسمش چیست؟ اسمشان چیست؟ نمی دانیم...رجل است...معشوق حضرت حق است...اسم معشوق را که جار نمی زنند...حضرت حق، عاشق کسی اگر شدپنهانش می کند...

کاش پیش حضرت حق، اسم نداشتیم، اما مرد بودیم...طوبا للغرباء... 

پ.ن:قیدار- رضا امیرخانی(اگر تا به حال نخواندید آن را در همین شبها و روزا از دستش ندهید)

/ 1 نظر / 7 بازدید
مهدیه

دستتون درد نکنه مطالب خوبی بود........حالم جا آمد.......لگ.هم زیباست