برای همه مادر شده ها و در حال مادر شدن های کانکسی

هوالحی

به "مادر " فکر می کردم و بچه ای که نه ماه در وجودش می پروراند و از همه کس و همه چیز به او نزدیکتر است. به شدت نگرانش است، دوستش دارد؛ بچه ای که همه چیز او هست و خواهد بود . بعد بزرگ می شود و خودش دارای احساس می شود ،عاقل می شود و قطعا فکر می کند از مادرش خیلی فهمیده تر است، از او جدا میشود حتی گاهی با هم دعوا می کنند، از هم ناراحت می شوند... 

کمی بیشتر که فکر کنی می بینی خدا هم من بنده اش را همینطور دوست دارد وقتی تکه ای از خودش را به من داد و من "من" شدم او هم می دانست که روزگاری نه چندان دور حتما فراموشش می کنم حتما عصیانش می کنم حتما رودررویش می ایستم ولی باز هم دوستم داشت و عزیزترینش بودم حتی از فرشتگانش...

عزیزترینت بودم و فراموشت کردم خودم را و روحم را که تویی و با تمام این حرفهاممنونم که مرا-حوای آفرینشت را-لیاقت دادی (از بین تمام مخلوقاتت) که لذت آفرینش را مثل تو با بند بند وجودش بچشد...

/ 4 نظر / 7 بازدید
بچه شهید بهشتی

حدیث بود که مادر آبستن در سایه ی خداست تا وضع حمل.دعایمان کنید تمام انهایی که اینروزها هرجا هستید چتر خدا بالای سرتان است...

فردوسی

سلام راستش من منظور جمله آخر رو درست متوجه نشدم. جمله "مرا-حوای آفرینشت را- لیاقت دادی که لذت آفرینش را مثل تو با بند بند وجودش بچشد" به معنی درنظر گرفتن سهمی برای رن در آفرینش یا قائل شدن صفت خالقیت به یک نسبت برای زن هست؟ در جریان مادر شدن، زن خیلی کامل تر میشه و خیلی از صفاتی که لازمه ی مادری و توانایی تربیت فرزند هست به او داده میشه اما واقعا نمیشه نقشی برای مادر از حیث آفرینش قائل شد شاید بشه گفت که فقط این موهبت شامل حال زن شده که ذره ای از این جریان رو که داره در وجودش اتفاق می افته حس کنه. مادر مثل اون کشاورزی می مونه که فقط بذری رو زیر خاک کرده، باتمام عشق هم حتی مراقبت می کنه تا رشد کنه و ثمر بده اما این وسط، خالق کسی دیگه ست، رشد دهنده کسی دیگه ست، با این تفاوت که مراحل اولیه خلفت و رشد بذر درون خاک اتفاق می افته و مراحل اولیه خلفت و رشد فرزند در وجود خود مادر.

علوم زمینی

همیشه معتقد ومطمئن بودم که این بچه است که به مادر نیاز داره اما کم کم دارم میفهمم ، نیاززن به مادرشدن نیاز عمیقتریه ...نیازی که با هیچ چیز دیگه ای سیراب نمیشه .

مادر صبورا!

مطلب جالبی بود از دل و ذهن یک مادر دوست داشتنی و آبجی ای که خیلی دعاش می کنیم! شنیدم دو ملک مأمر محافظت از جنین در شکم مادر می شوند تا کی! به دنیا پا گذاشتنش یا سه سالگی یادم نیست.کی یادشه؟؟؟؟ در هر حال همه آبجی ها مولا یارتون حق نگهدارتون. از طرف یک مادر فعلاً بالقوه !