ما و سرگردانی...

بسم الله

شب قدر که از راه می‌رسید ما خیالمان
راحت بود از داشتنتان،خیالمان راحت بود که یک جایی توی حیاط مسجد جامع اگر هم نشد
بالاخره توی خیابان سرپوشیده ی بازار تهران یک جایی مینشینیم و دلهامان را گره می
زنیم به نفس حقتان ودستمان را می‌گیریم به پر عبایتان.خیالمان راحت بود دنبال خوب
کسی راه می افتیم و می رویم در خانه ی خدا،دلمان گرم بود به نفس حقت،حاج آقا
مجتبی!

آن شب ها که دستهای سیاهمان را میگرفتی و
رو به باران رحمت خدا بالا می بردی و انگار می‌دانستی توی دلهامان چه کنم چه کنمی
برپاست که مدام می‌گفتی مبادا امشب کسی از رحمت خدا نا امید باشد!خدا أرحم
الراحمین است همه را می‌بخشد و توی گوشمان از أرحم الراحمین بودنش می‌گفتی،

آن شب ها که دلمان قرص بود دستمان را به خوب
آبرو داری داده‌ایم تا ببرد ما را دم خانه‌ی باطن لیله‌ی قدر!

آن شب ها حتی فکر بیچارگی این روزها به
ذهنمان نمی‌رسید!

مجتبای خمینی!!1

این شب ها که سرگردانیم،

این شب ها که نبودنتان بدجوری یتیمی‌مان
را به رخمان می‌کشد،

این شب های یتیمی سراغی از ما بگیر!

این شب های قدر بیا و باز هم بزرگی کن برایمان؛بزرگمان
باش هنوز و ببرمان در خانه‌ی باطن لیله‌ی قدر،باز هم نوحه خوانی کن بگذار به حرمت
اشکهای تو ما را هم راه بدهند!

به قدر یک روضه‌ی حضرت زهرا بیا و
تنهامان مگذار!بگذار بانو را به نفس حق شما قسم بدیم!

باز هم بیا و خودت توی گوشمان دعای قرآن
به سر بخوان،بیا که دلمان سخت گرفته

آآی حاج آقا مجتبی دلمان تنگ شده که
بازهم آخرش بگویی:یا أیها العزیز مسنا و أهلنا الضر...

بیا و شب ضربت خوردن حضرت پدر تنها مگذار
ما را با اینهمه یتیمی..

 

 

 

1.حضرت امام بعد از شهادت حاج آقا مصطفی _پسرشان _فرمودند:اگر مصطفی رفت مجتبی هست.

2.سخنرانی حاج آقا مجتبی شب نوزدهم رمضان 91

3.این شب ها که تهران  نفس حق آیت الله خوشوقت و حاج آقا مجتبی تهرانی را کم دارد خیلی ها خیلی سرگردانند!!

/ 0 نظر / 9 بازدید