بسم الله

آرام جان پیامبر!
غمگسار نبی!
دستانت را بگشای که خداوند، ارادهکرده هدفش را از آفرینش خاک و افلاک بگذارد در دستان شما.
سیده ی بیتنبوت!
پر چادرت را کنار بزن و در آ غوش بگیراین امانت را که دامان شما،لایق ترین است برای دربرگرفتن دردانه ی خداوند.
همپای روزهای سختپیامبر!
مادر فاطمه (س)!
بانوی من حضرت خدیجه (س)!
روزتان مبارکمادر.

/ 0 نظر / 5 بازدید