روزه، امساک از خوردن و آشامیدن نیست، بلکه روزه، خودداری از تمامی چیزهایی است که خداوند ‏سبحان آنها را بد می داند.1
حضرت امیر علیه السلام

.....


روزها که بلند می شوند،

آفتاب که حریصانه می تابد،

عطش که بیداد می کند،

و آبی خنک، که روی دستانت می ریزد...‏

غروب که شد و گرما امانت را برید،

یاد روز دهم باش...2


1. «لیس الصوم الامساک عن الماکل والمشرب، الصوم الامساک عن کل ما یکرهه الله سبحانه »‏
شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید،ج20،ص299‏

 2.یادم نمیاد کجا خوندم!‏

/ 0 نظر / 2 بازدید