خیلی دور, خیلی نزدیک...

هوالنور

     محرم که می شود می گردی دنبال عبرت هایش و اشک هایش، که ببینی و بفهمی و بسوزی و گدازه هایش اشک شود و بریزد بر آتش دل، هرچه سوزت بیشتر شود، نزدیکی ات به خیمه عشق بیشتر می شود.

محرم که می شود دنبال آدم های عاشورا می گردی، خوب ها و بد ها، ملحق شده ها و جا مانده ها و عجب اینکه همه رقم هم در این کاروان یافت می شود از حر در لحظه آخر تا عباس که اول و آخر نداشت بندگی اش! گویی که می گوید برای همه از هر تیره ای و گروهی راهی است به عاشورایی شدن!

دلهم دختر عمر (همسر زهیر بن قین)

اسم زهیر را شنیده ای، با حسین از مکه خارج شده و  ناگزیر همسفر کاروان امام شده بود. اصحاب کاروان او می گویند:" ما را ناگوارتر از آنکه با حسین در جایی هم منزل شویم هیچ چیز نبود...چرا که زهیر از طرفداران عثمان بن عفان خلیفه سوم بود.ما در این سو و حسین در آن سو اردو زدیم . برسفره غذا نشسته بودیم که فرستاده ای از جانب حسین(ع) آمد و سلام کرد و با زهیرگفت :‌ابا عبدالله الحسین مرا فرستاده است تا تو را به نزد او دعوت کنم و ما هر آنچه را که در دست داشتیم ،‌انداختیم و خموش نشستیم ،‌ آنچنان که گویا پرنده ای بر سر ما لانه ساخته است . »« ابی مخنف » گوید : از « دَلهم » دختر  « عمرو» که همسر زهیر بود ، اینچنین روایت شده است :‌ « من به زهیر گفتم :‌آیا فرزند رسول(ص) خدا تو را دعوت می کند و تو از رفتن امتناع می ورزی ؟ سبحان الله ! بهتر نیست که به خدمتش بروی ، سخنش را بشنوی و سپس بازگردی ؟ زهیر با ناخشنودی پذیرفت و رفت ، اما دیری نگذشت که با چهره ای درخشان بازگشت و فرمود تا خیمه اش را بکنند و راحله اش را نزدیک امام حسین(ع) برند ."1

شنیده ام که می گویند حتما حضرت تجلی به زهیر کرده که این چنین تغییر نظر داد! اما من می گویم امام در انتخاب اصحاب عاشورایی اش بارها نشان داده که هیچ راه تشخیص ماورایی  برای حق بودن خودش باز نمی کند؛ انسانها هستند و آنچه در عمرشان کسب کرده اند از خیر و شر، تا رسیده اند در پای مهمترین انتخاب  زندگی شان که یا همراه می شوند یا باز می مانند. پس زهیر چه کرد؟ هیچ زهیر ادب کرد و رسول امام را اجابت کرد و حرف فرزند رسول خدا را زمین نینداخت. ادب است که نجات می دهد آدم ها را در لبه های تیز . و بعد فکر کن که در آن لحظه ی انتخاب چه کسی بود که به زهیر یاری کرد در این انتخاب در این ادب، همسرش دلهم...

وقتی دنبال نقش تاریخی زن می گردی در اسلام، در دنیا، نگرد دنبال فاتح جنگ و امیر کشور و... بگرد دنبال همین دلهم ها که تأثیر می گذارند در برترین انتخاب های تاریخ بشر،بگرد دنبال همین نقش های زنانه ای که به نظر پنهان و دور هستند اما به حقیقت انجام تکلیف خیلی نزدیک...

و فکر کن که می توانی در عاشوراهای زندگی تان، خودت و خانواده ات را یا عاشورایی کنی یا ذلیل همه ی تاریخ!     

 

1-فتح خون-شهید آوینی                                                                                                                      

/ 2 نظر / 4 بازدید
م. کتابی

خدا خیرتون بده

فردوسی

باید پر از یقین باشیم تا بتونیم گره های شک و تردید رو از دل دیگری باز کنیم اون هم در لحظه های حساس و سرنوشت ساز! باید حسینی باشیم تا بتونیم حسینی کنیم