بی بصیرتی ما مردم و هجوم به خانه دخترپیامبر!

من هم مثل شما تعجب کردم وقتی که دیدم عده ای زن پشت در خانه جمع شده اند!

   عده ای از زنان مهاجر و انصار به عیادت شما امده اند! من می دانستم که دل مبارکتان از هر جه انصار و مهاجر، خون است اما هم می دانستم که کرامت شما میهمان را از در خانه نمی راند.اگر چه میهمان خیانت کار و جفا پیشه باشد...

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
محجوبه

سلام. شهادت حصرت زهرا (س) تسلیت. یه نکته جالب: دکتر تهرانچی شده سرپرست دانشگاه. دوباره دانشگاه افتاد دست فیزیکی ها!!!!

فهیمه

بچه ها به نظرتون شباهتی بین مردم ما و مردم اون روزای مدینه هست؟ شهامت من در دفاع از عقایدم و ولایت و امامم تا کجاست؟ تا حد یک ناسزا شنیدن؟ تا حد یک تهدید شدن و ترسیدن و در گوشه آسودگی خزیدن؟! تا حد زخم روح ی یا جسمی کشیدن ؟! یا تا حد جان؟! من ؟! تو؟! تا حد جان با ولایتیم؟! پا عقیدمونیم؟! به اندازه دخترا وزنان و دیگر جوانان شیعه بحرینی؟!