خداوند بندگانش را به انواع سختى ها امتحان مى کند،

و با کوشش هاى گوناگون به عبادت وامى دارد

و به امور ناخوشایند مى آزماید،

تا کبر را از دلهایشان بیرون کند،و فروتنی و تواضع را در جانشان بنشاند،

تا با این گونه آزمایش ها ابواب فضل و رحمتش را به رویشان بگشاید، و اسباب عفو خود را به راحتى به آنان عنایت فرماید.

 

خطبه 234 نهج البلاغه

/ 0 نظر / 7 بازدید