دست به دامان خورشید..

نسیم این روزها با خود عطر ماه مهربانت را می‌آورد..‏
این روزها حال خوبهای عالم حالی دیگر است..‏
عزیزی می‌گفت اینکه خدا گفته الطیبات للطیبین یعنی آدم باید خودش را پاک و طیب کند تا راه یابد به ‏حریم پاکی ها...می‌گفت خیلی ها مدینه می‌آیند ولی تنها آنهایی را که پاک آمده باشند به حریم مدینه ‏ طیبه پیامبر راه می‌دهند..‏
و رمضان که قدسی ترین ماه خداست...پاک ترین ماه خداست...لابد رحمت های خاصش برای پاک ‏ترهاست...‏
ده روز بیشتر فرصت نداریم برای مهیاشدن..‏
دارم فکر می‌کنم آخر توی این فرصت کم چه میتوان کرد؟!‏
اما..‏
غمگینم خدایا و امیدوار..‏
توی یک دستم تکه های ظرفی ست که شکسته ام..‏
و با دست دیگرم برایت دلیل آورده ام..واسطه آورده ام...دستی به دامان خورشید آورده ام..‏
راستی خدایا دست به دامان حسین علیه السلام باشیم دلیل خوبی نیست تا ظرف شکسته مان را ‏بند بزنی و پاکمان کنی؟!!

/ 0 نظر / 7 بازدید