رمضانیه1

سپاس تو راست مهربان خدا..
هرچند که خود دستهامان را گرفتی و هدایتمان کردی به ستایش و حمدت
و خود،ما را شایسته ی حمد خویش ساختی اما باز بر این حمد به ما پاداش نیکوکاران را کرامت فرمودی!
سپاس تو راست که ما را بر این دین عزیز برگزیدی،و ما را به احسانت رهنمون ساختی  تا در راه رسیدن به رضوانت بازهم به هدایت تو راه بپیماییم!
سپاس تو راست که ماه رمضان را از جمله ی آن احسان و فضلت و راهی برای رسیدن به رضوانت قرار دادی!
ماهی که ماه اسلام است و فرصتی برای روزه داری است ومجالیست برای طهارت!
ماهی است برای محک زدن!
ماهی است برای قیام  آنان که اهل ایمانند! 
مهربانا!تو خود یاری مان کن تا  در این ماه هر چه خشنود میسازد تو را همان کنیم..
یاری مان کن تا هیچ به گوشهامان سخن لغو نشنویم..
و چشمهامان به لهو حریص نباشد..
وزبانهامان جز به سخنی که  معین فرموده ای نگردد..
و ما را از آزاد شدگان از آتش فهرت در این ماه قرار بده..
و آنچنانکه نور ماهش محو می شود گناهان ما را محو بفرما..

 

 

 

برداشتی از صحیفه ی سجادیه دعای آن حضرت هنگام دخول ماه رمضان
دوستان توصیه میکنم همین امروز متن کامل این دعا رو از روی صحیفه سجادیه بخونید!

/ 1 نظر / 7 بازدید
فاطمه ملائی

بسم رب الزهراس ماهی است برای محک زدن !!! خدایا توفیق بده خالص بشم