از شما چه پنهان

  کم کم دارم می ترسم

      از این غروب های حسرت بار

          از این غروب های مایوس

              از این جمعه های بدون شما

 

 

                                             حیف باشد که تو باشی

                                                                 و...

                                                                     مرا غم ببرد!

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید