امام مهدی علیه السلام

"او" خواسته ها را تحت الشعاع هدایت الهی قرار می دهد هنگامی که مردم هدایت را تحت الشعاع خواسته ها و هوای نفس قرار داده اند،
و رأى مردم را تابع قرآن مى کند آنوقتى که قرآن را به رأى و خواسته خود تفسیر کرده اند...

گویا او  را مى بینم که ندا از شام بلند کند، و  پرچمهایش را  در  کوفه به اهتزاز در آورد...

به خدا قسم شما را ا طراف زمین پراکنده سازد تا از شما جز به مانند باقیمانده سرمه در چشم باقى نماند...
 پس سنّت هاى جاودانه  اسلام  را ملتزم شوید، و آثار آشکار و پیمان نزدیکى را که بقاى نبوت بر آن است پاى بند باشید، و بدانید که شیطان راههاى خود را براى شما هموار مى کند تا به دنبال او بروید.نهج البلاغه خطبه 138

 

/ 1 نظر / 6 بازدید

این دل اگر کم است بگو سر بیاورم یا امر کن که یک دل دیگر بیاورم مولا خلاصه عرض کنم دوست دارمت دیگر نشد عبارت بهتر بیاورم[گل]