بسم الله استاد1 اوایل تفسیر سوره ی انعام گفتند قرآن کاملا این ظرفیت را در خودش ایجاد میکند که شما سماء را علاوه بر آسمان مادی به معنای آسمان های معنوی بفهمید.گفتند که آسمان و زمین و ستاره همه معنوی اند و بارانش..و بارانش! و من از وقتی این را شنیده ام توی دلم قند آب میشود که آهان! من میشناسم این ستارگان و باران را!و دارم فکر میکنم آیا اجازه دارم بگویم لابد این باران و ستاره و گنجینه ی ارزاق معنوی ما،شما و پدر و اجداد و آن سه تن،فرزند و نوه و نتیجه تان هستید دیگر!
و از میان این حضرات باران ،شما را جواد نامیده اند و جواد یعنی باران!
حضرت باران در باران!
بار دهید!امروز روز شماست و من تشنگی آورده ام!
راستش مدتیست به قاعده ی یک کویر خشک مانده ام و تنها!
دلم هوای زیارت پدرتان را کرده!
لابد قابل نمی دانند که حق دارند!
حالا آمده ام شما واسطه شوید!
شما که فرزند مهربانی و رأفتید!
جسارت نباشد،البته باران هرجا ببارد نیکوست اما بر کویر باریدنش خیلی فرق دارد،خیلی!
اگر شما تأویل بارانید من هم مصداق کویرم!
زنده ام کنید به یک باران توی یک صحن بهشتی،روبروی یک ایوان طلا،بگذارید نوای نقاره هاش بپیچد توی گوشم و کبوترهاش توی آسمان دلم اوج بگیرند و بوی اسپند خادمی که دم در می ایستد توی مشامم بپیچد و من زنده شوم به یک سلام...!به یک حضور!
زنده ام کنید به زیارت جناب پدر!

              1.استاد قاسمیان

/ 1 نظر / 17 بازدید
صفدری

بکم ینزل الغیث...