نماز, ولایت, والدین

  5

 قبل از اذان وضو می گرفت و منتظر می ماند*. با شروع اذان، حزن و اشک در چهره او نمایان می شد و با حالتی خاص و با تأمل بسیار به استقبال نماز می رفت...

 همیشه می شد از حالتش  فهمید که وقت نماز نزدیک است.

 

* شهید حسین بهرامی


/ 0 نظر / 5 بازدید