نماز، ولایت، والدین

12

تازه بچه دار شده بود...

گفتم: دلت برای بچه ات تنگ نشده؟ جبهه و جنگ بس نیست؟

لبخند زد و گفت: اگر صد تا بچه داشته باشم و روزی صد مرتبه هم خبر بیاورند بچه ات را ازت گرفته اند ،
من دست از خمینی بر نمی دارم و جبهه و جنگ را بر همه چیز ترجیح می دهم.

 


منبع: کتاب کوچه پروانه ها، خاطرات شهید حاج یونس زنگی آبادی

/ 3 نظر / 8 بازدید
فردوسی

یه سؤال: وقتی دلتون برای عزیزی تنگ می شه چکار میکنین؟

م.ص

بهش زنگ می زنیم!!

مرجان

میریم خونش! اگه هم نتونیم بهش میگیم اون بیاد خونمون!!