سوالت ذهنم را مشغول کرد؛ این روزها شادیم یانه؟ شاد که نه، این را مطمئنم! اما از یک چیز دیگر هم مطمئنم؛ مطمئنم همه مان مشغول امتحان دادنیم و احتمالا مشغول سخت ترین امتحان!

عطر ظهور مشام آنانکه عطرشناسند را پرکرده و من در این میانه یادحرف آن بزرگ می افتم که می گفت "در آخرالزمان خدا شرایطی پیش می‌آورد که آدم ها ره صد ساله را مثلا یک ساله طی کنند" و طی کردن ره صد ساله در این بعد زمانی کم از نظر من یعنی پس دادن سخت تریت امتحان ها.

اینکه این آزمونها قرار است از ما چه بسازد را نمی دانم، نمی دانم قرار است به همان آرزوی همیشگی مان "امیری سپاه اماممان" برسیم یا خدای نکرده تکلیفمان را خرده شیشه های نشناخته ته قلبمان تعیین کند و از ما ابن ملجمی، عمرسعدی، طلحه و زبیری در بیاید! به هر حال رفیق شفیق!از من میشنوی خدا دیده آبی از ما گرم نمی شود و ما تا دنیا دنیاست دور همین روزمرگی های خودمان می چرخیم حالا خودش دست به کار شده و ما همه را روی صندلی سخت ترین امتحان ها نشانده. شاد، ناراحت، خسته، پر امید یادمان باشد امتحان می دهیم...

/ 2 نظر / 4 بازدید
ستاره

از این لطف خداست که ما شرمنده ایم ، گناه میکنیم سرهمدیگرو کلاه میزاریم ، حق وناحق میکنیم،حسادت میکنیم زیرپا خالی میکنیم و.... جای گفتن نداره فقط میتونیم بگیم عجب صبری خدا دارد!!!!!!!!

روزهای گذشته.. فرصت های عقیم مانده.. لحظه های به هدر رفته.. عمر بر باد رفته.. این روزها خیلی به اینا فکر میکنم.زندگی چقدر کوتاهه.! عمر بگذشت به بیحاصلی.... ولی خدا دوستت داشتیم ها...