/ 1 نظر / 10 بازدید
مبتلا به همین ویروس!

آخ آخ آخ////// آی گفتی......... یارا سخن از زبان حال ما می گویی! واقعاً چرا از دافعه می ترسیم... وقتی همه خوبان عالم هم دافعه هایی داشتن... اگه نمی ترسیم پس چیه؟ من که وقتی مثلا وقتی یکی یه حرف نامربوطی میزنه راجع به به اسلام یا نظام یا حجاب یا هر برگ درخت عقیده من... تا بیام زبون وا کنم و درست و منطقی و آرام پاسخی یا واکنشی نشون بدم جونم انگار می خواد در بیاد! خیس عرق میشم حتی تو چله زمستون چه برسه به الان و این روزا!!!! ولی میگم... از این پس بیشتر... واسه تقویت جرأت و شهامتم دعا کنید که خیلی واسه موقع ظهور لازمش دارم... ال. دعا این اعیادتونم مبارک...